අප රට තුල හා පිටත අපගේ වෙළෙඳපොළ ජය හා කීර්තිය හා දැඩි තත්ත්ව පාලනය දැඩිව බැඳී සිටින අපේ පාරිභෝගිකයන්ට ඉහළ කීර්තිය ලබා ගන්න.

අපගේ සමාගම වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු

අපි Anping කවුන්ටි, චීනය, කම්බි දැලක් ගෙදර නගරයේ පිහිටා ඇත.

අපි ගැන

Anping Hepeng දෘඩාංග සමස්තයක් ෙලස Co., Ltd. මිලියන 30.1 ලියාපදිංචි ප්රාග්ධන ඇත. අපේ සමාගම 1995 හා විශේෂිත වැට දැල් නිෂ්පාදනය සඳහා පැරණිම එකක් දී ආරම්භ කරන ලද Anping කවුන්ටි Framei දෘඩාංග දැල් කොටු කර්මාන්ත ශාලාව පදනම මත ආරම්භ කරන ලදි. අපි Anping කවුන්ටි, චීනය, කම්බි දැලක් ගෙදර නගරයේ පිහිටා ඇත. Anping Hepeng දෘඩාංග සමස්තයක් ෙලස Co., Ltd., අධිවේගී වැට විශේෂීකරණය වූ සමාගම දුම්රිය වැට, මෙයින් නවත්වමි තිරය, ගුවන් තොටුපල වැට, බිම වැට ක්රීඩා, කටුකම්බි වැටක්, බන්ධනාගාර ආරක්ෂාව වැට පතිකාර ඇත, දැලක් වැට, ඕලන්දය වැට, ආරක්ෂක වැට වෑල්ඩින් දාම ලින්ක් වැට ෂඩාස්රාකාර කම්බි දැලක් වැට ...

  • index2
  • index1

බ්ලොග් පුවත් නවතම

  • Dear all customers of Anping Hepeng, Thanks for your long time support and cooperation. For  the situation of the novel coronavirus of  the global, We are so glad to provide our help also to our customers who have been cooperate with us. We will  provide 100 pieces of mask for you freely. So welc...
  • LINCOLN, Neb. (KOLN) – As newlyweds Danny and Katie Poethig left Cross the Line Church Tuesday, they heard a symphony of blaring horns and cheering. Danny and Katie were supposed to get married April 17 with 500 of their closest friends and family members in attendance. Then, moved their we...